Skip to main content
MENU
Portable Yagi Antenna 2000-1812-R

便携式八木天线, 450 — 512 MHz, N(f), 5 dBd

2000-1812-R
Overview
便携式八木天线, 450 — 512 MHz, N(f), 5 dBd
  • 高性能定向天线
  • 从前端到后端的出色比率
  • 结实的铝材质360°焊接防止互调,并提供特别的力量
资料库
图像
在下面确认您所在国家,以查看当地活动、联系信息和优惠活动。