Skip to main content

tavlingsreglar

  1. Din utmaning till oss ska omfatta ett eller flera mätproblem som är aktuella och relevanta i ditt företags verksamhet. Problemet kan vara stort eller litet, mer eller mindre komplicerat.

  2. Förklara den tekniska utmaningen så väl som du kan och vad en lösning på problemet innebär för ditt företag. Flera personer kan deltaga från ditt företag med i grunden samma utmaning.

  3. Din beskrivning av utmaningen (problemet), liksom problemets art, ligger sedan till grund för Juryns bedömning. En inspirerande utmaning kan alltså vinna även om själva komplexiteten i problemet inte är så stort.

  4. En jury bestående av personal på Anritsu Sverige och PlutoEdenvik bedömer de inkomna utmaningarna och väljer sedan ut ”Månadens utmanare” och ”Totalvinnare”.

  5. Du som anmäler utmaningen får tillsammans med en kollega åka på en studieresa till Anritsu i USA. Du kan även överlåta din resa till någon annan på ditt företag. Resans program skräddarsys tillsammans med vinnaren och hans/hennes företag. Värdet av resan är ca 80.000 kronor, och eventuell skatt betalas av vinnaren.

  6. Andra vinster som kamera och mätutrustning ges till ditt företag och eventuell skatt betalas av vinnande företag.

 

Har du frågor om tävlingen eller priser, vänligen kontakta oss på utmaningen@anritsu.se

Confirm your country below to see local events, contact information and special offers.